طراحی الگو پالتو یقه امریکایی پهن پایه دار

در این طراحی الگو،من از طراحی یقه به شیوه متریک استفاده کرده ام یقه های متد متریک، بهترین نشست یقه را دارند.

پالتو یقه آمریکایی

ابتدا الگو پیش را بر روی کاغذی فیکس کرده، و خط سرشانه را امتداد میدهیم

طراحی الگو پالتو یقه آمریکایی

آموزش الگوی پالتو یقه آمریکایی

سپس الگو پشت به طوری که خط گردن،در امتداد خط یقه پیش باشد قرار میدهیم نوک سرشانه پشت، باید بین ۸ تا ۱۰ سانتی متر ازخط امتداد داده شده سرشانه فاصله داشته باشد.

آموزش خیاطی الگوی پالتو

سپس یقه را طراحی کرده، خط پایه یقه پشت را طراحی میکنیم،و از این نقطه خط شکست یقه طراحی میشود دقت داشته باشید که اگر از سرشانه خط شکست طراحی شود یقه شما بدون پایه و حالت خوابیده میشود قسمت پایه پشت در این مدل حداقل ۴ سانت است.

آموزش طراحی یقه پالتو مدل آمریکایی

سپس کل یقه را رولت کرده، و برش میزنیم.

دوخت یقه آمریکایی پالتو

همانطور که ملاحظه میفرماید، یقه کاملا پایه دار میشود.

چنانچه از الگو متد فروشگاه اینترنتی هکس در رسم این یقه بخواهید استفاده کنید به این صورت عمل کنید.

یقه سرخود آمریکایی راطراحی کنیم وپهنای یقه پشت را ۴ cm محاسبه میکنیم

مقدار اوزمان ها در الگو یقه سرخود که آموزش دادیم،در. پهنای سه سانت در سرشانه ۱ و دو اوزمان دیگری ۰/۵ سانت بود، پهنای یقه هر چقدر که بود،ما در پهنای چهار سانت،اوزمان میدهیم، پایین یقه خود به خود باز می شود

اما چون این یقه خیلی پهن میباشد، اوزمان ها را کمی بیشتر میدهیم، مثلا در پهنای سه سانت، روی خط شانه۱/۵ و دو اوزمان دیگری هر کدام یک سانت

به این ترتیب یقه اوزمان کافی را پیدا میکند خط آبی رنگ خط شکست یقه می باشد که به دگمه خور وصل میشود.

آموزش حرفه ای خیاطی الگو پالتو

دقت داشته باشید که در تمامی یقه ها مخصوصا یقه های پهن،حتما الگو را به جهت نشست و خوابیدن یقه روی تنه و یا مانکن چک کنید حتی میتوانید به جهت اطمینان، بر روی مشما یا سفره یکبار مصرف برش زده، با چسب نواری فیکس کنید،و امتحان کنید.

خرید آموزش خیاطی